Behoud Oan´e dyk!

Harm Jan met Frits

Voor het zevende seizoen organiseert stichting Oan ‘e dyk wadlooptochten, rondritten met paard en wagen en waddenexcursies vanuit het lokaal aan de dijk in Paesens dat we huren van de kerk. De kerk wil het pand nu verkopen en we zijn in onderhandeling over de prijs.
Omdat Oan ‘e dyk een stichting is hebben we geen vast inkomen. Wel hebben we duizenden deelnemers aan onze activiteiten per jaar.

We worden actief gesteund door het Gastengilde, het samenwerkingsverband van kleinschalige toeristische ondernemers in Noordoost Fryslân. We kregen van hen een filmpje opgestuurd om onze actie te ondersteunen en Harm Jan heeft er een lied bij geschreven!
Kijk op de site van Oanedyk voor meer info