Skip to content

Moddergat

is een oud vissersdorp in de gemeente Dongeradeel, provincie Friesland, en telde in 2013 250 inwoners. Het dorp vormt samen met het dorp Paesens één gemeenschap en heeft als scheidslijn de weg De Wiel. Door Moddergat loopt De Zeeweg.

Het dorp valt onder de beschermde dorps- en stadsgezichten van Friesland. In museum ’t Fiskerhúske zijn enkele monumentale panden ondergebracht.

Herkomst naam Moddergat

In het voormalig vissersdorp Paessens-Moddergat zijn nog steeds de resten te zien van een riviertje van hier lang geleden in zee uitmondde. Omstreeks 100 na Christus begon men hier met de bedijking van het land. De verbinding met de Waddenzee bleef door middel van een kleine sluis gehandhaafd. In 1449, toen deze sluis volledig was dichtgeslibd, kwam er een einde aan deze toegang naar open zee.

Paesens

is de oudste nederzetting. De naam is een verbastering van het oorspronkelijke ‘Pagingi’, dat modder, aarde of moeras betekent. De grond ligt dan ook nabij de monding van een riviertje. Van hieruit valt ook makkelijk de naam Moddergat te verklaren.